Espai COVID-19

Curs 2020-2021. ESPAI COVID-19

Informació sobre el SARS-CoV-2

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu.

 • El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos només produeix símptomes lleus respiratoris.
 • Molts professionals sanitaris estan treballant per entendre millor el virus i reduir els seus riscos.
Símptomes
 • Els símptomes més comuns són lleus, poden semblar els d’una grip; inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire.
 • En casos més greus pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal…
 • Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.
Com es pot contraure?
 • Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta
 • El risc de contagi és baix, inferior al risc de contagiar-se de la grip comuna.
 • En cas de contagi, la malaltia molt probablement serà lleu (malestar general, febre, tos) com passa amb la grip.
Recomanacions generals per evitar la transmissió de malalties infeccioses:
 • Quan tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No heu de tossir o esternudar tapant-vos la boca amb la mà, ja que els virus es queden a la mà i si toqueu la superfície d’una taula, una barana, etc. poden romandre-hi actius durant un temps.
 • Mantingueu les mans netes, renteu-vos-les amb aigua i sabó durant uns 20 segons i renteu-vos-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
 • Eixugueu-vos les mans.
 • No apropeu les mans a les mucoses dels ulls, del nas i de la boca si han estat exposades a superfícies que puguin estar contaminades.
 • Ventileu els espais tancats com a mínim durant 15 minuts al dia.
 • Col.laboreu amb la neteja i desinfecció regular amb els productes habituals les superfícies dures.
 • Netegeu freqüentment les taules, cadires, i, en general, totes les zones comunes.
 • Eviteu compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.
Prevenció: 
 • Com a totes les infeccions, és important rentar-se bé i freqüentment les mans amb aigua i sabó.
 • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
 • Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.Eviteu compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
On puc trobar més informació? 

Per a més informació, truqueu al 061 Salut Respon.