2a etapa

Cicle mitjà i Cicle Superior

Els cursos d'educació primària els tenim dividits en dues etapes. El cicle inicial forma part de la Primera Etapa, juntament amb tota l'educació infantil. Considerem que tot el procés lectoescriptor finalitza a segon curs i que, per tant, l'escola al llarg de tots els cursos inicials d'escolarització ha d'assegurar experiències riques i variades que facilitin als infants aprendre a llegir i a escriure. La Segona Etapa la integren els cursos de tercer a sisè. En aquesta etapa es treballen totes les intel·ligències per tal d'aconseguir que l'alumnat creixi en tota la dimensió de la paraula i assegurem un clima emocional positiu per afavorir els diferents aprenentatges.

L’escola és molt més que un agent transmissor de coneixements. Treballem per educar els nens i nenes des d’una perspectiva holística, partint de l’estil metodològic de les ESCOLES FEP (Fundació Escoles Parroquials) i fomentant la pràctica dels valors fonamentals per esdevenir ciutadans responsables i compromesos basats en l'humanisme cristità. És per això que juntament amb el treball dels coneixements propis dels diferents àmbits d’aprenentatge fomentem als nens i nenes l’esperit crític, la capacitat de diàleg, l’aprenentatge cooperatiu i la competència digital, tots elements clau per viure i entendre la societat en constant canvi que ens ha tocat viure.