Organització

Equip col·legial

TITULARITAT: Fundació d'Escoles Parroquials

EQUIP DIRECTIU PERMANENT

Director:David García Gimeno

Cap d'Estudis 1a etapa: Mari Carmen Urbano

Cap d’Estudis 2a etapa: Luisa Velasquez

Administradora: Elisenda Mercader

 

EQUIP DIRECTIU PLENARI

Director:David García Gimeno

Cap d'Estudis 1a etapa: Mari Carmen Urbano

Cap d’Estudis 2a etapa: Luisa Velasquez

Administradora: Elisenda Mercader

Coordinadors/es dels diferents cicles i comissions.

 

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL I TUTORIES

Tutories Educació Infantil:Mari Carmen Urbano, Eric Sáiz i Anna López

Reforç Educació Infantil: Joana Jiménez, Natàlia Jo i Conchita Castillo

Anglès:  Conchita Castillo

Psicomotricitat: Silvia Roca

 

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA I TUTORIES

 

Educació Primària Cicle Inicial (1r i 2n): Susana Salguero i Sandra Prieto

Educació Primària Cicle Mitjà (3r i 4t): Luisa Velasquez i Silvia Guiu

 

Educació Primària Cicle Superior (5è i 6è): Paulina Salas i Vïctor Villanueva 

Educació Especial: Anna Ríos

Educació Física: Silvia Roca

Anglès i Francès: Helena Pintor i Laia Ferrer

 

EQUIP D'ADMINISTRACIÓ

Personal d'administració i serveis: Elisenda Mercader