Organització

Equip col·legial

TITULARITAT: Fundació d'Escoles Parroquials

EQUIP DIRECTIU

Directora Pedagògica:Mª Antònia Montesinos

Sots-directora: Víctor Villanueva

Cap d’Estudis d'infantil i primària: David Garcia

 

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL I TUTORIES

Educació Infantil P3: Sandra Prieto

Educació Infantil P4: Mari Carmen Urbano

Educació Infantil P5: Rebeca Ureña

Reforç Educació Infantil: Conchita Castillo i Joana Jiménez

Música i Anglès: Laia Ferrer i Conchita Castillo

Psicomotricitat: Silvia Roca i Joana Jiménez

 

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA I TUTORIES

 

Educació Primària 1r: Pere Lucena

Educació Primària 2n: Susana Salguero

Educació Primària 3r: Silvia Guiu

Educació Primària 4t: Luisa Velásquez

Educació Primària 5è: Víctor Villanueva

Educació Primària 6è: David García

 

Educació Especial: Rosana Arroyo i Eric Saiz

Educació Especial: Pilar García

Educació Física: Silvia Roca

Anglès i Francès: Helena Pintor i Laia Ferrer

Matemàtiques 4t I Religió 6è: Antònia Montesinos

Vetlladora: Eric Saiz

Personal d'administració i serveis: Elisenda Mercader