Organització

Equip col·legial

TITULARITAT: Fundació d'Escoles Parroquials

EQUIP DIRECTIU

Directora Pedagògica:Mª Antònia Montesinos

Sots-director: Víctor Villanueva

Cap d’Estudis d'infantil i primària: David Garcia

 

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL I TUTORIES

Educació Infantil P3:Eric Sáiz

Educació Infantil P4: Joana Jiménez

Educació Infantil P5: Sandra Prieto

Reforç Educació Infantil: Conchita Castillo i Mari Carmen Urbano

Música i Anglès: Laia Ferrer i Conchita Castillo

Psicomotricitat: Silvia Roca 

 

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA I TUTORIES

 

Educació Primària Cicle Inicial (1r i 2n): Susana Salguero

Educació Primària Cicle Inicial (1r i 2n): Yolanda Flores

Educació Primària Cicle Mitjà (3r i 4t): Luisa Velasquez

Educació Primària Cicle Mitja (3r i 4t): Silvia Guiu

Educació Primària Cicle Superior (5è i 6è): David García

Educació Primària Cicle Superior (5è i 6è): Víctor Villanueva

 

Educació Especial: Rosana Arroyo 

Educació Física: Silvia Roca

Anglès i Francès: Helena Pintor i Laia Ferrer

Matemàtiques 4t i reforç primària: Paulina Sala

Religió 6è: Antònia Montesinos

Vetlladors: Ana Martínez i Natàlia Sagra

Personal d'administració i serveis: Elisenda Mercader