Projecte Educatiu

Projecte Educatiu del centre

El Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials.

 Aquests en són els seus trets fonamentals:

Procurar mitjançant la seva tasca educativa una relació que acompanya, integra i fa créixer. Una relació que acull la diversitat i atén la diversitat. I ho fa afavorint el diàleg i la comunicació, potenciant l’autoestima i el creixement d’allò que que és positiu, afavorint la integració en el grup, oferint la possibilitat a cadascú de donar sentit a la seva vida a través de l’encontre amb un mateix, amb els altres i amb Déu; creant en l’educand marcs de referència que l’orientin vers un comportament responsable i respectuós envers ell mateix i els altres.

Educar per la vida i en la vida a partir de l’anàlisi del propi context i amb una metodologia ‘d’acció-reflexió-millora’ que doni les mateixes oportunitats a tothom. Educar per tal que es gaudeixi amb l’aprenentatge i s’afavoriexi el desenvolupament en l’alumne de totes les seves capacitats.

Educar en comunitat a partir d’un projecte comú, i fent possible una una escola comunicativa i coherent amb els principis i valors del seu projecte; Promoure una escola flexible que s’adapti a les noves realitats i necessitats de l’entorn i que dugui a terme una avaluació contínua i conjunta de tot el procés educatiu.

Cercar una formació integral que afavoreixi que l’alumne sigui el veritable protagonista de la seva educació, que li permeti caminar autònomament, aprenent en cada context tot construint una visió global dels fets per tal d’apropiar-se’ls amb sentit crític.

En definitiva, possibilitar una formació ‘de caps ben fets, més que ben plens’.

 

PECFEPMDSPECFEPMDS [189 Kb]

SOM ESCOLA AMB COR